AVÍS LEGAL

1.- Titularitat: Per a donar compliment amb la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i de Comerç Electrònic, a continuació s’especifiquen les dades d’informació general sobre la titularitat d’aquesta Web:

Titular: PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC – PSOE)
Direcció: c/Rafael Casanova, 195 08620 – Sant Vicenç dels Horts
Contacte: [email protected]
Dades registrals: El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) consta inscrit en el Registre de Partits Polítics del Ministeri de l’Interior amb data 18 d’octubre de 1978 en el foli 286 del Tom I del Llibre d’Inscripcions.
CIF: G08564379

2.- Condicions d’ús: L’usuari s’obliga a utilitzar la informació continguda en aquesta pàgina Web per les seves pròpies necessitats exclusivament ja no realitzar directament o indirectament cap mena d’explotació comercial dels continguts i serveis als quals tingui accés.
L’usuari tindrà dret a l’accés lliure i gratuït de la informació pública recollida en la Web, no obstant això el partit es reserva el dret a restringir l’accés a determinades seccions i serveis del Portal. És intenció del PSC oferir en tot moment una informació veraç i actualitzada. No obstant això, aquesta informació pot contenir incorreccions tipogràfiques o fins i tot tècniques i el PSC no es responsabilitza de la idoneïtat de la informació continguda en la Web.

3.- Enllaços (Links): Aquesta Web pot oferir diferents enllaços amb altres pàgines Web de tercers, el contingut dels quals pot variar, de manera ràpida, per les característiques pròpies d’Internet. Per tant, el PSC no es fa responsable de les informacions, serveis i continguts en general d’aquestes pàgines Web de tercers. La pàgina Web del partit és independent pel que no té cap control sobre el contingut de les pàgines de tercers. Un enllaç amb qualsevol altra pàgina que no sigui del PSC no implica que aquest secundi o accepti cap responsabilitat pel seu contingut o ús.
En cas que el PSC tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual remeten aquests enllaços fos il·lícita, constitutiva de delicte o que pugui lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per a suprimir l’enllaç corresponent com més aviat millor.

4.- Drets de propietat intel·lectual i industrial: Els drets relatius a la propietat industrial i intel·lectual (com poden ser les marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, etc., així com el disseny gràfic i altres elements de programari contingut en la present pàgina Web), són propietat del PSC. Per tant, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació espanyola i internacional. Sense la prèvia autorització escrita del PSC, no està permès utilitzar, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol ús que excedeixi de la utilització necessària per a la visita de la pàgina i l’ús dels serveis oferts. L’accés als serveis subministrats no suposa per part del partit renúncia, transmissió, ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atribueix drets d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars d’aquests drets, sense perjudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat d’aquests continguts, sempre que aquest dret s’exerciti segons els principis de bona fe i sempre que es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular d’aquests drets, s’utilitzin sense fins comercials i exclusivament per informació personal de l’usuari. La responsabilitat derivada de l’ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta pàgina correspondran exclusivament a l’usuari.

5.- Ètica i responsabilitat de l’usuari de la pàgina Web corporativa: El PSC no serà en cap cas responsable de l’ús de la Web Corporativa que realitzi l’usuari.
L’usuari s’abstindrà de dur a terme qualsevol conducta en l’ús de la Web corporativa o dels recursos posats a la seva disposició que vagi en contra dels drets de propietat intel·lectual o industrial del PSC o de tercers, que vulnerin honor, la intimitat personal o familiar o la imatge a tercers, o que siguin il·lícits o vagin en contra de la moralitat i deixarà en tot cas indemne al partit davant qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial, que es presenti a conseqüència d’aquest ús. L’usuari s’abstindrà de dur a terme per qualsevol mitjà la destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics que pertanyin al partit, així com la introducció o difusió en la xarxa de programes, virus, miniaplicacions, o qualsevol instrument físic o electrònic que causin qualsevol tipus d’alteració en la xarxa, en el sistema, o en els equips de tercers.

6.- Llei aplicable – Jurisdicció: La resolució de qualsevol controvèrsia o divergència relacionada amb aquesta Web es regirà per la legislació espanyola, i amb competència els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.