el far.cat

L’Ajuntament destina 275.000 euros en subvencions al teixit econòmic

Viernes, 18 de Marzo de 2022

Les ajudes van dirigides a empreses, comerços, sector agrari i personal autònom.

Un any més l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ofereix al teixit econòmic vicentí ajudes per fomentar la seva competitivitat i que contribueixen a la creació d’oportunitats al municipi. Tenen dos objectius claus: el foment de l’ocupació, i la sostenibilitat i la digitalització. “El govern municipal compleix: volem una estructura econòmica forta, competitiva i moderna, per això promovem aquesta iniciativa”, explica el regidor de Promoció Econòmica, Xavi Gómez, qui afegeix que «el treball colze a colze amb els agents econòmics del territori fa que puguem crear sinergies i promoure projectes que generin ocupació del nostre veïnat”.

Les subvencions que s’ofereixen des de l’Ajuntament compten amb un pressupost de 275.000 euros. Per al foment de l’ocupació es destinaran ajudes per a totes les empreses de qualsevol municipi que contractin persones desocupades de Sant Vicenç dels Horts per un període mínim de 12 mesos ininterromput. L’ajut pot ser de fins a 7.500 euros en dos anys. Totes les persones contractades han de rebre el sou mínim del sector i, en cap cas, aquest pot ser inferior a 1.064 euros bruts mensuals per 14 pagues.

Per la sostenibilitat i la digitalització, la subvenció es destinarà a finançar activitats que incentivin i promoguin la transformació digital i la realització de diagnosis i l’execució de projectes en el sector industrial destinades a reduir les emissions de diòxid de carboni mitjançant la millora de l’eficiència energètica. Se subvencionaran les despeses fetes entre l’1 de novembre de 2021 i el 31 d’octubre de 2022. La subvenció cobrirà un 75% del cost de la despesa. La quantia màxima és de 1.000 euros en el cas de les subvencions per les empreses locals i 2.000 euros per a les empreses del polígons vicentins.

Pel comerç, hi ha ajudes per a la modernització i per a la nova implantació d’establiments comercials i de serveis a Sant Vicenç dels Horts.

Pel foment de l’agricultura s’estableixen cinc línies d’ajuts: per a l’ampliació d’explotacions agràries existents i la incorporació de nova pagesia; per fomentar la disponibilitat de terrenys per a l’activitat agrària professional; per a la transició a la producció agrària ecològica; per a inversions que contribueixin a la modernització, innovació i millora de les explotacions agràries, i per a la transformació digital del teixit productiu local.

Una altra subvenció s’adreça a persones empadronades a Sant Vicenç dels Horts amb una antiguitat mínima de sis  mesos a data de la convocatòria i que iniciïn una nova activitat econòmica com a personal autònom; és a dir, que s’hagin donat d’alta d’autònom en els períodes compresos entre el maig de 2021 i l’abril de 2022.

Finalment, de la línia d’ajudes Emprendre en femení es poden beneficiar també totes aquelles dones titulars d’un establiment comercial o de serveis, privats amb atenció al públic, localitzats a Sant Vicenç dels Horts i que hagin iniciat la seva activitat econòmica durant els anys 2019, 2020 i 2021.